tekeningen/evasilesia1.gif
tekeningen/vogelversier200.gif

 

Tau Teh King naar Lau-Tse.

( 1 t/m 80 )

 

TAU en de Teh.

 

tekeningen/zee3.gif

 

 

Er is het TAU en er is de Teh.

Er is de inhoud en er is een vorm.

TAU is de inhoud en Teh is de vorm.

De Teh geeft vorm aan het TAU.

Maar wat voor zin heeft de vorm zonder inhoud?

Wat is de Teh zonder het TAU?

 

tekeningen/slaap3.gif

 

 

tekeningen/clown200.gif

 

De wijze bracht zichzelf in een diepe TRANCE.

En hij luisterde aandachtig naar het grote TAU.

En hij onthield en begreep alles.

En omdat hij alles begreep,

kon hij het ook toepassen.

 

 

En zo veranderde hij zijn leven.

En na het beluisteren van het grote TAU was

hij een beter en wijzer mens.

 

tekeningen/kat.200gif.gif

 

En in zijn dagelijks leven begon hij

zich beter en wijzer te gedragen.

En hij kreeg nieuwe gedachten en nieuwe gevoelens.

En hij sprak wijzere woorden.

En iedereen verbaasde zich over zijn wijsheid en inzicht.

En men roemde de wijze.

 

En de wijze zij: Ik spreek niets en ik doe niets.

Het is het grote TAU dat spreekt en doet.

Ik heb geen gedachten of gevoelens.

Het is het grote TAU dat in mij denkt en voelt.

 

tekeningen/eibeestje125.gif

 

Ik ben een leeg vat dat gevuld is met TAU.

En het TAU is in mij, en ik ben in het TAU.

 

 

1

 

Tau Teh King naar Lau-Tse.

Het woord Tau is niet het eeuwig Tau.

De naam van een ding is niet het ding zelf.

Niet-zijn is de oorsprong van hemel en aarde.

Zijn is de moeder van alle dingen.

Vanuit het eeuwig Niet-zijn,

zien wij zonder begeerte het Zijn.

Vanuit het eeuwige Zijn zien we de schijnbare grenzen.

In essentie zijn deze twee gelijk,

en in manifestatie zijn zij verschillend.

Deze gelijkheid is diepzinnig.

Oneindige diepzinnigheid is de bron waaruit alle

dingen ontspringen.

 

1     2     3     4     5     6     7     8

 

9     10     11     12     13     14     15     16

 

17     18     19     20     21     22     23     24

 

25     26     27     28     29     30     31     32

 

33     34     35     36     37     38     39     40

 

41     42     43     44     45     46     47     48

 

49     50     51     52     53     54     55     56

 

57     58     59     60     61     62     63     64

 

65     66     67     68     69     70     71     72

 

73     74     75     76     77     78     79     80

 

 

tekeningen/katzijkant4.gif
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Welkom bij Eva Silesia

eva.apie1.jpg

en de aardige geitjes.

Wil je meer informatie over chakra's, klik hier.
Links
Contact
Tao teh King
Ontwikkeld door Nul-A Computers